Szkolenia Konferencje Publikacje Klienci Zespół
 
  Szkolenia    Szkolenia otwarte    Dla deweloperów    Dla ScrumMasterów    Dla ProductOwnerów    Dla zespołu     
 
Tworzenie i testowanie aplikacji z użyciem Test-Driven Development (Java/C#)
lista szkoleń
DLA KOGO
Programiści Java, C#, C++ lub innego języka programowania (według potrzeb)
WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI
• Uczestnik zna konkretny język programowania na poziomie szkoleń JAVA lub NC#
• Uczestnik zna programowanie obiektowe na poziomie szkolenia POB
PODSTAWOWY PROGRAM
Moduł. 1 Wprowadzenie do TDD
Moduł. 2 xUnit jako narzędzie testowania
Moduł. 3 Wzorce testowania xUnit
Moduł. 4 Zasady TDD
Moduł. 5 Refaktoring w kontekście TDD
Moduł. 6 Testowalny kod
Moduł. 7 Mockito/Moq jako narzędzie do tworzenia mocków
Moduł. 8 Testowanie end-to-end
Moduł. 9 Behaviour-Driven Development
Moduł. 10 Testowanie integracyjne
Moduł. 11 Testowanie z udziałem komponentów zewnętrznych
Moduł. 12 Warsztat praktyczny
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM
Moduł. 1 Wprowadzenie do TDD
 • Cykl programowania
 • Cykl TDD red-green-refactor
 • Programowanie przyrostowe
 • Zasady tworzenia testów jednostkowych
 • Przykład pracy z użyciem TDD
Moduł. 2 xUnit jako narzędzie testowania
 • Tworzenie testów jednostkowych z użyciem xUnit
 • Wybrane atrybuty konfiguracji xUnit
 • @Test [Test]
 • @Before [SetUp]
 • @After [TearDown]
 • @Expected [ExpectedException]
 • @Ignore [Ignore]
 • Wybrane asercje xUnit
 • Assert.that
 • Testowanie pozytywne
 • Testowanie negatywne
 • Testowanie wyjątków
 • Wzorce TDD
 • Co testować
 • Testowanie stanu
 • Testowanie zachowania
Moduł. 3 Wzorce testowania xUnit
 • Asercja stanu końcowego
 • Asercja pomocnicza
 • Asercja delta
 • Asercja własna
 • Asercja interakcji
 • Metoda fabryki
 • Klasy pomocnicze
 • Matka obiektów
 • Testy parametryzowane
 • Autopodstawianie
 • Uprzywilejowany dostęp
 • Dodatkowy konstruktor
 • Podklasa na potrzeby testu
Moduł. 4 Zasady TDD
 • Strategie testowania
  • Ogół - szczegół
  • Znane - nieznane
  • Ścieżka pozytywna – negatywna
 • Strategie implementacji
  • Faking it
  • Traingulation
  • Obvious implementation
 • Pojęcia TDD
  • Fixture
  • Test doubles (Stubs/Fakes/Mocks)
  • Testowanie stanu i interakcji
Moduł. 5 Refaktoring w kontekście TDD
 • Refaktoryzacje przydatne w TDD
 • Elementy refaktoryzacji do wzorców projektowych
 • Paradygmaty testowalnego kodu
 • Refaktoryzacja testów jednostkowych
 • Usuwanie redundancji w testach
Moduł. 6 Testowalny kod
 • Kompozycja i dziedziczenie a TDD
 • Elementy statyczne i singletony
 • Izolowanie i wstrzykiwanie zależności
 • Architektura warstwowa
Moduł. 7 Mockito/Moq jako narzędzie do tworzenia mocków
 • Cykl życia mocka w Mockito/Moq
 • Testowanie zachowania
 • Stubbing
 • Weryfikacja ilości wywołań
Moduł. 8 Testowanie end-to-end
 • Testowanie akceptacyjne
 • Testowanie end-to-end
 • Jakość zewnętrzna i wewnętrzna
 • Dobre praktyki testowania end-to-end
Moduł. 9 Behaviour-Driven Development
 • Wprowadzenie do BDD
 • Testowanie zachowania
 • BDD a User Stories
 • Specyfikacja poprzez przykłady
Moduł. 10 Testowanie integracyjne
 • Testowanie dostępu do danych
 • Narzędzie xDbUnit
 • Testowanie transakcji
Moduł. 11 Testowanie z udziałem komponentów zewnętrznych
 • Strategie testowania z udziałem komponentów zewnętrznych
 • Warstwa adapterów
Moduł. 12 Warsztat praktyczny
 • Inkrementacyjny rozwój przykładowego systemu z użyciem TDD
JAK ZAMÓWIĆ
< lista szkoleń
zamów szkolenie zamknięte
PARAMETRY SZKOLENIA
Czas trwania 3 x 8h
Forma zajęć Ćwiczenia - 60%, wykład - 40%
Kod TDD
Wielkość grupy do 10 osób
 
 
Touching the Void
Radość tworzenia
oprogramowania
Pawel.Wrzesz.cz
BNS IT
Walecznych 12/7
03-916 Warszawa